Üdvözöljük honlapunkon

 

 

 

Az engedélyezett hulladékszállítási fajták, típusok és mennyiségek:

3 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
03 01 fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok  
 03 01 01 fakéreg és parafahulladék 600
 03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér 200
 03 01 05 fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér amely különbözik a 03 01 04-től 600
 03 02 faanyagvédőszer-hulladék  
 03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer 100
 03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer 100
 03 02 03* fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer 100
 03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer 100
 03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer 100
 03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék  
 03 03 01 fakéreg és fahulladék 600
 03 03 02 zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki 100
 03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap 100
 03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék 100
 03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék 300
 03 03 09 hulladék mésziszap 100
 03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál- töltőanyag- és fedőanyag-iszap 100
 03 03 11 folyékony hulladéknak keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től 100
4 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK  
 04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék  
 04 01 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék 100
 04 02 textilipari hulladék  
 04 02 09 társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) 100
 04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz) 100
 04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok 100
 04 02 15 kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től 100
 04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment 100
 04 02 17 színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól 100
 04 02 19* folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 04 02 20 folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től 100
 04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladék 100
 04 02 22 feldolgozott textilszál hulladék 100
5 KŐOLAJ FINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSÁBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 05 01 kőolajfinomításból származó hulladék  
 05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszap 100
 05 01 03* tartályfenék iszap 100
 05 01 04* alkil-savas iszap 100
 05 01 05* kiömlött olaj 100
 05 01 06* üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap 100
 05 01 07* savas kátrány 100
 05 01 08* egyéb kátrány 100
 05 01 09* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap 100
 05 01 10 folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től 100
 05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék 100
 05 01 12* savas olaj 100
 05 01 13 kazántápvíz iszapja 100
 05 01 14 hűtőtornyok hulladéka 100
 05 01 15* elhasznált derítőföld 100
 05 01 16 kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék 100
 05 01 17 bitumen 100
 05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék  
 05 06 01* savas kátrány 100
 05 06 03* egyéb kátrányféle 100
 05 06 04 hűtőtornyok hulladéka 100
 05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék  
 05 07 02 ként tartalmazó hulladék 100
6 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 06 01 01* kénsav és kénessav 400
 06 01 02* sósav 100
  06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid) 100
 06 01 04* foszforsav és foszforossav 300
 06 01 05* salétromsav és salétromossav 100
 06 01 06* egyéb sav 100
 06 02 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 06 02 01* kalcium-hidroxid 100
 06 02 03* ammónium-hidroxid 100
 06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 200
 06 02 05* egyéb lúg 100
 06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 200
 06 03 14 szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól 100
 06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 100
 06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től 100
 06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól  
 06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladék 100
 06 05 a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap  
 06 05 02* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 06 05 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től 100
 06 06 kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék  
 06 06 02* veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék 100
 06 06 03 szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től 100
 06 07 halogén termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék  
 06 07 01* elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék 100
 06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén 100
 06 07 04* oldatok és sav, pl. kontakt-sav 100
 06 08 szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 06 08 02* veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék 100
 06 09 foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék  
 06 09 02 foszforvegyületet tartalmazó salak 100
 06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka 100
 06 09 04 kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól 100
 06 10 nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladékok  
 06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 100
 06 11 szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék  
 06 11 01 titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka 100
 06 13 közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék  
 06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok 100
 06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02) 100
 06 13 03 műkorom (carbon black) 100
 06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka 100
 06 13 05* korom 100
7 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 07 01 szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 07 01 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 100
 07 01 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 01 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 01 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 01 11* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 01 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től 100
 07 02 műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 07 02 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 02 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 02 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 02 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 02 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 02 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 02 11*  a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 02 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től 100
 07 02 13 hulladék műanyag 100
 07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék 100
 07 02 15 adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től 100
 07 02 16* veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék 100
 07 03 szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve 06 11)  
 07 03 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 03 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 03 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 03 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 03 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 03 11* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 03 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től 100
 07 04 szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a  02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 07 04 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 04 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 04 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 04 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 04 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 04 11* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 04 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től 100
 07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 07 05 gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 07 05 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 05 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 05 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 05 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 05 11* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 05 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től 100
 07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 07 05 14 szilárd hulladék, amelyek különbözik a 07 05 13-tól  
 07 06 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 07 06 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 06 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 100
 07 06 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 06 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 06 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 06 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 06 11* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 06 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től 100
 07 07 finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, fogalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék  
 07 07 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 100
 07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 07 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100
 07 07 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 07 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100
 07 07 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100
 07 07 11* a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 07 07 12 a folyékony hulladéknak a  képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től 100
8 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 08 01 festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék  
 08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladékok 100
 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től 100
 08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap 100
 08 01 14 festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól 100
 08 01 15* szerves oldószereket, vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap 100
 08 01 16 festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től 100
 08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 100
 08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től 100
 08 01 19* szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók 100
 08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től 100
 08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 100
 08 02 egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka 100
 08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap 100
 08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió 100
 08 03 nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  
 08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap 100
 08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék 100
 08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék 100
 08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től 100
 08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap 100
 08 03 15 nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től 100
 08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldat 100
 08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 100
 08 03 18 hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től 100
 08 03 19* diszpergált olaj 100
 08 04 ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)  
 08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 100
 08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től 100
 08 04 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja 100
 08 04 12 ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től 100
 08 04 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja 100
 08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól 100
 08 04 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 100
 08 04 16 ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től 100
 08 04 17* gyantaolaj 100
 08 05 a 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék  
 08 05 01* hulladék izocianátok 100
9 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA  
 09 01 fényképészeti ipar hulladéka  
 09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat 100
 09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat 100
 09 01 03* oldószer alapú előhívó oldat 100
 09 01 04* rögzítő (fixír) oldat 100
 09 01 05* halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat 100
 09 01 06* fényképészeti hulladékok képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék 100
 09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír 100
 09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír 100
 09 01 10 egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül 100
 09 01 11* egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz 100
 09 01 12 áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től 100
 09 01 13* képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól 100
10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)  
 10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 100
 10 01 02 széntüzelés pernyéje 100
 10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 100
 10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 100
 10 01 05 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék 100
 10 01 07 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka 100
 10 01 09* kénsav 100
 10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 100
 10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por 100
 10 01 15 együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től 100
 10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 100
 10 01 17 együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól 100
 10 01 18* gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 100
 10 01 19 gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól 100
 10 01 20* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 10 01 21 a folyékony hulladéknak a  képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól 100
 10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap 100
 10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től 100
 10 01 24 fluid-ágyból származó homok 100
 10 01 25 széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék 100
 10 01 26 hűtővíz kezeléséből származó hulladék 100
 10 02 vas- és acéliparból származó hulladék  
 10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék 100
 10 02 02 kezeletlen salak 100
 10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 10 02 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től 100
 10 02 10 hengerlési reve 100
 10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től 100
 10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 02 14 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól 100
 10 02 15 egyéb iszap és szűrőpogácsa 100
 10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék  
 10 03 02 hulladékká vált anód törmelékek 100
 10 03 04* elsődleges termelésből származó salak 2000
 10 03 05 hulladék timföld 100
 10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 2000
 10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 500
 10 03 15* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak 500
 10 03 16 fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től 100
 10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék 100
 10 03 18 anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től 100
 10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por 100
 10 03 20 füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től 100
 10 03 21* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is) 100
 10 03 22 egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amely különbözik a 10 03 21-től 100
 10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 10 03 24 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól 100
 10 03 25* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 03 26 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től 100
 10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 03 28 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től 100
 10 03 29* sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 100
 10 03 30 sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től 100
 10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék  
 10 04 01* elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 500
 10 04 02* elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 2000
 10 04 03* kalcium-arzenát 100
 10 04 04* füstgáz por 100
 10 04 05* egyéb részecskék és por 100
 10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 100
 10 04 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 04 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től 100
 10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék  
 10 05 01 elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 100
 10 05 03* füstgáz por 100
 10 05 04 egyéb részecskék és por 100
 10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 100
 10 05 06* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 05 09 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól 100
 10 05 10* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak 100
 10 05 11 fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től 100
 10 06 réz termikus kohászatából származó hulladék  
 10 06 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 100
 10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 100
 10 06 03* füstgáz por 100
 10 06 04 egyéb részecskék és por 100
 10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 100
 10 06 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 06 10 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től 100
 10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék  
 10 07 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 100
 10 07 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 100
 10 07 03 gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 100
 10 07 04 egyéb részecskék és por 100
 10 07 05 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 07 07* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 07 08 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től 100
 10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék  
 10 08 04 szilárd részecskék és por 100
 10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 500
 10 08 09 egyéb salakok 100
 10 08 10* kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt 500
 10 08 11 kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től 100
 10 08 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék 100
 10 08 13 anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től 100
 10 08 14 anód törmelékek 100
 10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 100
 10 08 16 füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től 100
 10 08 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 08 18 füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től 100
 10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 100
 10 08 20 hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től 100
 10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék  
 10 09 03 kemence salak 100
 10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma 100
 10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től 100
 10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma 100
 10 09 08 fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től 100
 10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 100
 10 09 10 füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től 100
 10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 100
 10 09 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től 100
 10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék 100
 10 09 14 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól 100
 10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag 100
 10 09 16 hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től 100
 10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék  
 10 10 03 kemence salak 100
 10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma 100
 10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től 100
 10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma 100
 10 10 08 fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től 100
 10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 100
 10 10 10 füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től 100
 10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 100
 10 10 12 egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től 100
 10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék 100
 10 10 14 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól 100
 10 10 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag 100
 10 10 16 hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től 100
 10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék  
 10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 100
 10 11 05 egyéb részecskék és por 100
 10 11 09* feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka 500
 10 11 10 feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től 100
 10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka 200
 10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 1500
 10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap 100
 10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól 100
 10 11 15* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 10 11 16 füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től 100
  10 11 17* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 11 18 füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től 100
 10 11 19* a folyékony hulladéknak a  képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 10 11 20 a folyékony hulladéknak a  képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től 100
 10 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék  
 10 12 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék 100
 10 12 03 szilárd részecskék és por 100
 10 12 05 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 12 06 kiselejtezett öntőforma 100
 10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka 100
 10 12 09* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 10 12 10 gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től 100
 10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék 100
 10 12 12 zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től 100
 10 12 13 a folyékony hulladéknak a  képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja 100
 10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék  
 10 13 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 100
 10 13 04 a mész égetéséből és oltásából származó hulladék 100
 10 13 06 szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13) 100
 10 13 07 gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 100
 10 13 09* azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék 200
 10 13 10 azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től 100
 10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től 100
 10 13 12* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 100
 10 13 13 gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től 100
 10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap 300
 10 14 krematóriumokból származó hulladék  
 10 14 01* füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék 100
11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA  
 11 01 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)  
 11 01 05* reve eltávolítására használt sav 100
 11 01 06* közelebbről nem meghatározott sav 100
 11 01 07* pácolásra használt lúg 100
 11 01 08* foszfátozásból származó iszap 100
 11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 100
 11 01 10 iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től 100
 11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz 100
 11 01 12 öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től 100
 11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék 100
 11 01 14 zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól 100
 11 01 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja 100
 11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanta 100
 11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 100
 11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék  
 11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) 100
 11 02 03 vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék 100
 11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék 100
 11 02 06 réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től 100
 11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 100
 11 03 fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék  
 11 03 01* cianid tartalmú hulladék 100
 11 03 02* egyéb hulladék 100
 11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka  
 11 05 01 kemény cink 300
 11 05 02 cinkhamu 300
 11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladék 100
 11 05 04* elhasznált folyósítószer 100
12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó hulladék  
 12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 700
 12 01 02 vasfém részek és por 500
 12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 500
 12 01 04 nemvas fém részek és por 500
 12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 500
 12 01 06* ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) 100
 12 01 07* halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot) 100
 12 01 08* halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat 100
 12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 100
 12 01 10* szintetikus gépolaj 100
 12 01 12* elhasznált viasz és zsír 100
 12 01 13 hegesztési hulladék 500
 12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszap 100
 12 01 15 gépi megmunkálás során keletkező iszap, amely különbözik a 12 01 14-től 100
 12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék 100
 12 01 17 homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól 100
 12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 100
 12 01 19* biológiailag lebomló gépolaj 100
 12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz 100
 12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól 100
 12 03 vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve 11főcsoportban meghatározott hulladék)  
 12 03 01* vizes mosófolyadék 100
 12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka 100
13 OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)  
 13 01 hidraulika olaj hulladéka  
 13 01 01* PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj 100
 13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió 100
 13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió 100
 13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj 100
 13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj 100
 13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 100
 13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj 100
 13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 100
 13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék  
 13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
 13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
 13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
 13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 100
 13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj  
 13 03 01* PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok 100
 13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től 100
 13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj 100
 13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj 100
 13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj 100
 13 03 10* egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj 100
 13 04 hajófenéki olajhulladék  
 13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 100
 13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék 100
 13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 100
 13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék  
 13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag 100
 13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 100
 13 05 03* bűzelzáróból származó iszap 100
 13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj 100
 13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 100
 13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke 100
 13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka  
 13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 100
 13 07 02* benzin 100
 13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 100
 13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék  
 13 08 01* sótalanítási iszapok, emulziók 100
 13 08 02* egyéb emulziók 100
14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)  
 14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék  
 14 06 01* klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC 100
 14 06 02* egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék 100
 14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék 100
 14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék 100
 14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék 100
15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL  MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT  
 15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)  
 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 700
 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 300
 15 01 03 fa csomagolási hulladék 500
 15 01 04 fém csomagolási hulladék 500
 15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 300
 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 500
 15 01 07 üveg csomagolási hulladék 4000
 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 100
 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 500
 15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat  
 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 100
 15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től 100
16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK  
 16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13 és 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)  
 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 700
 16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt 500
 16 01 07* olajszűrő 100
 16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész 100
 16 01 09* PCB-t tartalmazó alkatrész 100
 16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő) 100
 16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét 100
 16 01 12 súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től 100
 16 01 13* fékfolyadék 100
 16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 100
 16 01 15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től 100
 16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 100
 16 01 17 vasfémek 1000
 16 01 18 nemvas fémek 1000
 16 01 19 műanyagok 300
 16 01 20 üveg 6300
 16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladék típusoktól 100
 16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 300
 16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka  
 16 02 09* PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 100
 16 02 10* PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 100
 16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés 100
 16 02 12* kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés 100
 16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 100
 16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól 300
 16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 1000
 16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től 300
 16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek  
 16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék 100
 16 03 04 szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól 100
 16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 100
 16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 100
 16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek  
 16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 100
 16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek 100
 16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek 100
 16 05 09 használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól a 16 05 07-től vagy 16 05 08-tól 100
 16 06 elemek és akkumulátorok  
 16 06 01* ólomakkumulátorok 6000
 16 06 02* nikkel-kadmium elemek 500
 16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 500
 16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) 500
 16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 500
 16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit 400
 16 07 szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)  
 16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 100
 16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 100
 16 08 kimerült katalizátorok  
 16 08 01 arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 100
 16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok 100
 16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től 100
 16 08 04 fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07) 100
 16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 100
 16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 100
 16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 100
 16 09 oxidáló anyag  
 16 09 01* permanganátok pl. kálium-permanganát 100
 16 09 02* kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát 100
 16 09 03* peroxidok, pl. hidrogén-peroxid 100
 16 09 04* közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag 100
 16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék  
 16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 100
 16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a  16 10 01-től 100
 16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 100
 16 10 04 vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól 100
 16 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka  
 16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok 100
 16 11 02 kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től 300
 16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok  és tűzálló anyagok 100
 16 11 04 kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól 300
 16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok 100
 16 11 06 kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től 300
17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)  
 17 01 beton, tégla, cserép és kerámia  
 17 01 01 beton 1000
 17 01 02 tégla 1000
 17 01 03 cserép és kerámia 1000
 17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke 2000
 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 1000
 17 02 fa, üveg és műanyag  
 17 02 01 fa 1000
 17 02 02 üveg 100
 17 02 03 műanyag 100
 17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 1000
 17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  
 17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék 100
 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 1000
 17 03 03* szénkátrány és kátránytermék 100
 17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  
 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 600
 17 04 02 alumínium 2500
 17 04 03 ólom 300
 17 04 04 cink 500
 17 04 05 vas és acél 1000
 17 04 06 ón 100
 17 04 07 fémkeverék 500
 17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 100
 17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel 1000
 17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 1000
 17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő  
 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 1000
 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 1000
 17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 1000
 17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 1000
 17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 1000
 17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 1000
 17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag  
 17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag 100
 17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz 100
 17 06 04 szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 100
 17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag 100
 17 08 gipsz alapú építőanyag  
 17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag 100
 17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 100
 17 09 egyéb építési-bontási hulladék  
 17 09 01* higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék 100
 17 09 02* PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-t tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok) 100
 17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is) 100
 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02 és a 17 09 03-tól 500
18 EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)  
 18 01 szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék  
 18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) 100
 18 01 02 testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve ( kivéve 18 01 03 ) 100
 18 01 03* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 100
 18 01 04 hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) 400
 18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer 100
 18 01 07 vegyszer, amely különbözik 18 01 06-tól 100
 18 01 09 gyógyszer, amely különbözik 18 01 08-tól 100
 18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék 100
 18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék  
 18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) 100
 18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 100
 18 02 03 hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések  elkerülése érdekében 100
 18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer 100
 18 02 06 vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től 100
 18 02 08 gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től 100
19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  
 19 01 hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék  
 19 01 02 kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) 100
 19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa 100
 19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék 100
 19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 100
 19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén 100
 19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 100
 19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től 1000
 19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 100
 19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 100
 19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 100
 19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 500
 19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 100
 19 01 18 pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től 100
 19 01 19 fluid-ágy homokja 100
 19 02 hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék  
 19 02 03 előkevert hulladék, amelyek kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 100
 19 02 04* előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 100
 19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től 100
 19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátum 100
 19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék 100
 19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék 100
 19 02 10 éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től 100
 19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 100
 19 03 stabilizált/megszilárdított hulladék  
 19 03 05 stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től 100
 19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék 100
 19 03 07 megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól 100
 19 04 üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék  
 19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladék 100
 19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék 100
 19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis 100
 19 04 04 üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék 100
 19 05 szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladék  
 19 05 01 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója 200
 19 05 02 állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója 200
 19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt 200
 19 06 hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék  
 19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 200
 19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 200
 19 06 05 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 200
 19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 200
 19 07 hulladéklerakóból származó csurgalék víz  
 19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz 100
 19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék  
 19 08 01 rácsszemét 200
 19 08 02 homokfogóból származó hulladék 200
 19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 500
 19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 100
 19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap 100
 19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka 100
 19 08 09 olaj-víz elválasztásából  származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék 200
 19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től 100
 19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 19 08 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től 200
 19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól 200
 19 09 ivóvíz, vagy ipari víz termeléséből származó hulladék  
 19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék 200
 19 09 02 víz derítéséből származó iszap 200
 19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap 100
 19 09 04 kimerült aktív szén 100
 19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 100
 19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap 100
 19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék  
 19 10 01 vas- és acélhulladék 1000
 19 10 02 nemvas fém hulladék 1000
 19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 100
 19 10 04 könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól 100
 19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 100
 19 10 06 más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től 100
 19 11 olaj regenerálásából származó hulladék  
 19 11 01* elhasznált agyagszűrők 100
 19 11 02* savas kátrány 100
 19 11 03* vizes folyékony hulladék 100
 19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék 100
 19 11 05* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 19 11 06 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től 100
 19 11 07* füstgáztisztításból származó hulladék 100
 19 12 közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék  
 19 12 01 papír és karton 1000
 19 12 02 fém vas 1000
 19 12 03 nemvas fémek 1000
 19 12 04 műanyag és gumi 1000
 19 12 05 üveg 1000
 19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 100
 19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 200
 19 12 08 textíliák 200
 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 200
 19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 1200
 19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 100
 19 12 12 egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 1200
 19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék  
 19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 100
 19 13 02 szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től 200
 19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagok tartalmazó iszap 100
 19 13 04 szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól 200
 19 13 05* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 100
 19 13 06 szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től 100
 19 13 07* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok 100
 19 13 08 szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től 100
20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDE ÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS  
 20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  
 20 01 01 papír és karton 1000
 20 01 02 üveg 1000
200 110 ruhanemű 200
200 111 textíliák 200
 20 01 13* oldószerek 100
 20 01 14* savak 100
 20 01 15* lúgok 100
 20 01 17* fényképészeti vegyszer 100
 20 01 19* növényvédő szer 100
 20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 100
 20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 100
 20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 100
 20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től 100
 20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 100
 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től 100
 20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től 100
 20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 1000
 20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 1000
 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és 20 01 23-tól 1000
 20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és 20 01 35-től 1000
 20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 100
 20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 1000
 20 01 39 műanyagok 1000
 20 01 40 fémek 1000
 20 01 41 kéménysöprésből származó hulladék 100
 20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)  
 20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 1000
 20 02 02 talaj és kövek 1000
 20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 1000
 20 03 egyéb települési hulladék  
 20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 1000
 20 03 02 piacokon képződő hulladék 100
 20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 100
 20 03 07 lomhulladék 500
A szállítani kívánt hulladékok összmennyisége t/év 154900
A szállítani kívánt szilárd veszélyes hulladékok összmennyisége t/év 37900
A szállítani kívánt folyékony veszélyes hulladékok összmennyisége t/év 24900
A szállítani kívánt szilárd nem veszélyes hulladékok összmennyisége t/év 80700
A szállítani kívánt folyékony nem veszélyes hulladékok összmennyisége t/év 11400
Feliratkozás Tóth és társa Szállítási Vállalkozás RSS csatornájára